شهید احمد کاظمی در آستانه عملیات کربلای۴+فیلم
شهید احمد کاظمی در آستانه عملیات کربلای۴+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم از عملیات کربلای4 در دی ماه65، در ابتدا شهید احمد کاظمی در حال توجیه نقشه عملیات برای مسئولان واحدها و فرماندهان گردان‌های لشکر8نجف اشرف دیده می‌شود.

شهید احمد کاظمی در آستانه عملیات کربلای۴+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که گزیده چند فیلم از مراحل مختلف عملیات کربلای۴ در دی ماه۶۵ است، در ابتدا شهید احمد کاظمی در حال توجیه نقشه عملیات برای مسئولان واحدها و فرماندهان گردان‌های لشکر۸نجف اشرف دیده می‌شود.
پس از این بخش که به دلیل مشکلات فنی فاقد صوت است، حاشیه یکی از جلسات فرماندهی لشکر با حضور مسئولان مختلف نشان داده می‌شود که در آن چهره برخی نیروهای شاخص لشکر دیده شده و تعدادی هم صحبت می‌کنند.
از زبان بدن شهید کاظمی مشخص است که همه منتظرند فیلم بردار از جلسه خارج شود تا مباحث جدی و عملیاتی را مطرح کنند.

تصاویر تزیینی است.

شهید احمد کاظمی

شهید احمد کاظمی

شهید احمد کاظمی در آستانه عملیات کربلای۴+فیلم