یازدهمین شهید مدافع حرم لشکر زرهی ۸نجف اشرف، از کودکی تا شهادت دوران پر افتخاری را در عرصه هایی مانند خدمت به مستضعفان و فعالیت های فرهنگی تجربه کرده است. گوشه هایی از این فعالیت ها را در قالب گزارشی تصویری می توانید مشاهده کنید.

یازدهمین شهید مدافع حرم لشکر زرهی ۸نجف اشرف، از کودکی تا شهادت دوران پر افتخاری را در عرصه هایی مانند خدمت به مستضعفان و فعالیت های فرهنگی تجربه کرده است.

گوشه هایی از این فعالیت ها را در قالب گزارشی تصویری می توانید مشاهده کنید.

شهید محسن حججی در گذر زمان+تصاویر شهید محسن حججی در گذر زمان+تصاویر shahid hojaji1396 2