شهید کاظمی؛ تحمل سختی ها برای تامین آینده+صوت
شهید کاظمی؛ تحمل سختی ها برای تامین آینده+صوت
شهدای نجف آباد: شهید احمد کاظمی فرمانده لشکر8نجف اشرف، دوازدهم اسفند63 طی جلسه ای با نیروهای اطلاعات عملیات لشکر8نجف و در آستانه آغاز عملیات بدر در شرق دجله، از «تحمل سختی ها برای تامین آینده» می گوید.

شهید کاظمی؛ تحمل سختی ها برای تامین آینده+صوت

شهدای نجف آباد: شهید احمد کاظمی فرمانده لشکر۸نجف اشرف، دوازدهم اسفند۶۳ طی جلسه ای با نیروهای اطلاعات عملیات لشکر۸نجف و در آستانه آغاز عملیات بدر در شرق دجله، از «تحمل سختی ها برای تامین آینده» می گوید:

چیزی که برای خدا باشه، همیشه هست و هیچ‌گاه بی‌ارزش نمی‌شه. سختی‌هایی که امروز و زمان‌های قبل و روزهای گذشته، شما و برادرایِ شما تحمل کردند، همۀ این‌ها، یک‌روزی ثمرِ شایانی داره.

هم در دنیا اثر داره و هم در آخرت و این چیزی است که خداوند گفته. برادرا! ما همیشه بایست در نظر داشته باشیم که [وقتی] ما می‌ریم شناسایی، می‌ریم کار بکنیم، این شناسایی و کار، برای یک‌روز و یک لحظه و یک ساعت‌مان نیست [که] همین الآن ازَش انتظار داشته باشیم [که] نتیجه بدهد.

برای این است که قدمی که ما داریم بر می‌داریم، برای آینده‌ای است که سرنوشت انسان‌ها را، سرنوشت برادرهای ما را، سرنوشت فرزندان ما را مشخص می‌کنه. و امروز همه چیز باید در این رابطه صرف بشه و در این رابطه باید برنامه‌ریزی بشه.

ما بایست در این‌راه، این‌قدر سختی را تحمل بکنیم که آینده را تامین بکنیم. یعنی ما حتماً بایست خودمون را روز به روز آماده کنیم که سختی‌ها را تحمل بکنیم. چون زمان نامحدوده و ما هیچ‌گاه نمی‌دونیم کِی دنیا به آخر می‌رسه.

در این رابطه، باید سختی‌ها را خوب تحمل بکنیم که خوب بتونیم زمینه را برای یک زندگی مفید و موثری برای آیندگان، ان‌شاالله، فراهم بکنیم. امروز، بَنامون هست که سختی‌ها را با راحتی و دلِ خوش، ان‌شاالله تحمل بکنیم.

تصاویر، تزیینی است.

شهید احمد کاظمی

شهید احمد کاظمی

شهید کاظمی؛ تحمل سختی ها برای تامین آینده+صوت