شورای شهر نجف آباد ۳ عضو خود را از دست می دهد
شورای شهر نجف آباد ۳ عضو خود را از دست می دهد

به دنبال استعفای اکرامیان که طی روزهای اخیر به منظور شرکت در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم صورت گرفت،امروز عصر نیز شورای شهر دوره چهارم نجف آباد، تقاضای استعفای فتحیان دیگر عضو این مجموعه را برای شرکت در انتخابات اسفند ماه امسال بررسی خواهد کرد. پیش از این نیز شورای حل اختلاف استان پورنمازیان را […]

به دنبال استعفای اکرامیان که طی روزهای اخیر به منظور شرکت در رقابت های انتخاباتی مجلس دهم صورت گرفت،امروز عصر نیز شورای شهر دوره چهارم نجف آباد، تقاضای استعفای فتحیان دیگر عضو این مجموعه را برای شرکت در انتخابات اسفند ماه امسال بررسی خواهد کرد.

پیش از این نیز شورای حل اختلاف استان پورنمازیان را به دلیل تعداد بالای غیبت های غیر مجازش از عضویت در این مجموعه کنار گذاشته بود و به وی بیست روز فرصت اعتراض به این حکم داده بود که این فرصت نیز تا حدود یک هفته دیگر به پایان خواهد رسید و در صورت عدم اعتراض نامبرده، شورای شهر چهارم نجف آباد در آستانه ۲ سالگی خود همزمان ۳ عضو خود را از دست خواهد داد.

در صورت تصویب استعفای فتحیان و کناره گیری پور نمازیان روز های آینده باید منتظر ورود سه تن از اعضای علی البدل این مجموعه به صحن پارلمان شهری باشیم که در بین آنها مصطفی حجتی،مهر اعظم خاکی و مهدی مهدیه به ترتیب کاندیدای ورود به این مجموعه هستند.

لازم به ذکر است که اکرامیان و پور نمازیان به عنوان دارنده بالاترین میزان آرای مردمی ۱۵ هزار و سیصد و نود و ۱۵ هزار و ۳۶۲ رای را در انتخابات خرداد نود ودو کسب کرده بودند و فتحیان نیز با هفت هزار و هشتصد و بیست و شش رای در جایگاه دوازدهم ترکیب ۱۳ نفره شورا جای گرفته بود.

مصطفی حجتی،مهر اعظم خاکی و مهدی مهدیه سه عضو علی البدلی که ممکن است از هفته آینده در جلسات به عنوان عضو اصلی حاضر شوند نیز در این انتخابات به ترتیب ۷۱۰۰، ۶۷۵۳ و ۶۷۱۶ رای از مردم را به خود اختصاص داده بودند.