ایرنا: اوایل دهه هفتاد هنگامی که سردبیر سیاسی بودم مدیرعامل وقت از من خواست به نجف آباد بروم که دچارآشوب شده بود و گزارشی در این زمینه تهیه تا به مسوولان ارشد نظام ارائه شود. 

شورش در نجف آباد برای تغییر امام جمعه

ایرنا: اوایل دهه هفتاد هنگامی که سردبیر سیاسی بودم مدیرعامل وقت از من خواست به نجف آباد بروم که دچارآشوب شده بود و گزارشی در این زمینه تهیه تا به مسوولان ارشد نظام ارائه شود.

تظاهرات و اعتراضات خیابانی در تمام یک شهر نسبتاً مهم همراه با شعارهای ساختارشکنانه در حالی که هنوز ده پانزده سال بیشتز از انقلاب نگذشته بود، امری بدیع و جالب توجه بود همچنین تخریب اموال و مکان های عمومی در نجف آباد رخ داده بود که منجر به نوعی حکومت نظامی در شهر شده بود، زیرا مدیریت شهر در اختیار فرماندار نظامی بود. چنین وضعیتی در حدود ۱۵- ۱۴سال بعد ازانقلاب سابقه نداشت.

چندی قبل ازاین آشوب، امام جمعه شهرکه متمایل به مرحوم آیت الله منتظری بود؛ برکنار شده  و امام جمعه جدیدی منصوب شده بود و بعد از این انتصاب بود که  این شورش رخ داده بود. البته قبل از این اتفاقات در نجف آباد، برای آیت الله منتظری هم درقم مشکلاتی ایجاد کرده بودند که همه اینها دست به دست هم دادند تا شورش نجف آباد رقم بخورد.

آن قدر شهر امنیتی و هم ضد امنیتی شده بود که با اینکه نظامیان مستقر بودند، اما به ما گفته شده بود هرجایی بخصوص بیرون شهر یا جاهای خلوت نرویم  و شب  را هم در نجف آباد نگذرانیم به این خاطر شب ها را در اصفهان به سر می بردیم.

درهرحال دو روز یا شاید سه روز گزارش ها و مصاحبه های میدانی متعدد و کاملی تهیه کردیم از آقای ایزدی رییس دفتر آیت الله منتطری تا آقای محمدی امام جمعه جدید شهر با طرفین گفتگو کردیم و هرجایی که لازم بود عکس گرفتیم مثلا عکسی از پشت یک تابلوی رانندگی درکمربندی نجف آباد گرفتیم که بر آن شعار مرگ بر … نوشته شده بود و این عکس را شخصا به علی فریدونی گفتم بگیرد تا گزارش خود را بیشتر مستند و متن و کلام را قابل دفاع سازیم. همچنین با فرماندار سیاسی و فرماندار نظامی نجف آباد هم گفت و گو کردیم.

همان روز که به تهران رسیدیم گزارش را که حدود ۳۰۰ صفحه می شد تهیه کردیم و همان موقع به مدیرعامل تحویل داده شد که از آن فقط ۷ نسخه تکثیر شد و حتی یک نسخه به تهیه کنندگان داده نشد. این بولتن که «گزارشی از نجف آباد» نام گرفت نخستین بولتن خیلی محرمانه «مصور» ایرنا شد بدلیل استفاده از تصاویرمکمل متن برای انتقال حداکثری واقعیت.

حبیب الله معظمی گودرزی از پیشکوستان خبرگزاری ایرنا

حبیب الله معظمی گودرزی شورش در نجف آباد برای تغییر امام جمعه شورش در نجف آباد برای تغییر امام جمعه                      300x169

حبیب الله معظمی گودرزی

شورش در نجف آباد برای تغییر امام جمعه