فارس:عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: گوش ناشنوای دولت در برابر تذکرات رهبری به سفره خالی و شکم گرسنه مردم منجر شد و اکنون با وجود اعتراضات مردم همچنان مسؤولان دولت از تورم یک رقمی سخن می‌گویند. احمد چلداوی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به آمارهای اشتباه دولت در […]

فارس:عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: گوش ناشنوای دولت در برابر تذکرات رهبری به سفره خالی و شکم گرسنه مردم منجر شد و اکنون با وجود اعتراضات مردم همچنان مسؤولان دولت از تورم یک رقمی سخن می‌گویند.

احمد چلداوی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به آمارهای اشتباه دولت در زمینه تورم و اعتراضات مردم نسبت به گرانی‌های اخیر و ناتوانی اقتصادی خانواده‌ها، گفت: سر و صداهای مردم را می‌شنوید، دولت کار را به جایی رسانده‌ که در چندین شهر تظاهرات صورت گرفته است، اینها دانش اقتصادی نداشته‌اند و با تکیه با الطاف آمریکا می‌خواستند پیش بروند ولی حتی یک حساب نتوانستند در انگلیس باز کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت:  صنایع جانبی تعطیل شده است و جوانان متخصص بیکار هستند ولی آقایان از تورم یک رقمی سخن می‌گویند و به آمار «من درآوردی» خودشان بسنده کردند.

وی ادامه داد: سال آینده نیز قرار است بنزین را گران و یارانه را قطع کنند، این مساله ورشکستگی دولت را می‌رساند که خود رئیس‌جمهور هم آن را اعلام کرد.

چلداوی گفت: دستشان به طرف غربی‌ها هم خشک شده و تنها راه حل‌شان این است که کسری بودجه دولت را از جیب مردم بدبخت تامین کنند.