شیوع آفت چند خواره مگس میوه در برخی باغات نجف آباد
شیوع آفت چند خواره مگس میوه در برخی باغات نجف آباد

معاون حفظ نباتات اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان امروز گفت: در حال حاضرآفت چند خواره، مگس میوه مدیترانه ای بخش هایی از باغهای خمینی شهر، اصفهان، کاشان، نجف آباد و فلاورجان را درگیر کرده که مقاومت ،قدرت تولیدمثل وسرعت انتشار بسیار بالا از ویژگی های این آفت است.. مقدسی با بیان اینکه این آفت […]

معاون حفظ نباتات اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان امروز گفت: در حال حاضرآفت چند خواره، مگس میوه مدیترانه ای بخش هایی از باغهای خمینی شهر، اصفهان، کاشان، نجف آباد و فلاورجان را درگیر کرده که مقاومت ،قدرت تولیدمثل وسرعت انتشار بسیار بالا از ویژگی های این آفت است..
مقدسی با بیان اینکه این آفت پس از برداشت محصولات شیوع پیدا کرده افزود:این آفت از همه صیفی جات و میوه ها تغذیه وبه راحتی همه محصولات را نابود می کند.
وی گفت:هیچ گونه سمی نمی تواند برای مقابله با آفت سراتیتیس کاپیتاتا استفاده شودو روش های بازدارنده نیز برای مقابله با این آفت هزینه بر است.
معاون حفظ نباتات اداره کل جهاد کشاورزی استان اصفهان تقویت درخت ها با کندن زمین و استفاده از کودهای دامی و برگی را در جلوگیری از قدرت مانورآفت موثر دانست و افزود: یکی از روش های معمول تله گذاری با کپسول است که قیمت تمام شده هر کدام برای دولت حدود ۱۱۰ هزار ریال است و آن را رایگان در اختیار باغدار قرار می دهد.
وسعت باغهای استان اصفهان ۸۱۹۸۵ هکتار است که بیش از ۶۰۱۵۱۸ تن محصول از این باغها تولید میشود.
منبع:پایگاه خبری پایداری ملی