صدا و سیما: خیریه ای در نجف آباد با به کارگیری بیش از بیست و پنج زن سرپرست خانواده، تولیدی انواع سرویس های آشپزخانه، لباس کار مدارس و کارخانجات را راه اندازی کرده و توانسته محصولات خود را خارج از کشور هم بازاریابی کند.

صادرات ۲۰هزار دلاری زنان سرپرست خانواده در نجف آباد

صدا و سیما: خیریه ای در نجف آباد با به کارگیری بیش از بیست و پنج زن سرپرست خانواده، تولیدی انواع سرویس های آشپزخانه، لباس کار مدارس و کارخانجات را راه اندازی کرده و توانسته محصولات خود را خارج از کشور هم بازاریابی کند.

این مجموعه که با هدف خارج کردن این زنان از چتر حمایتی ارگان ها و مجموعه های خیریه فعالیت می کند، سفارشی از قطر برای دوخت لباس کار گرفته که طی آن هر دو ماه یک بار دو هزار دست لباس با ارز آوری بیست هزار دلار به این کشور عربی صادر می کند.

زنان سرپرست خانواده صادرات صادرات ۲۰هزار دلاری زنان سرپرست خانواده در نجف آباد+ فیلم

زنان سرپرست خانواده

نجف آباد نیوز