صدا و سیما: ۷۰ درصد از محصول بادام این شهرستان به کشور هند و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده و سالیانه ۸۵ میلیارد تومان درآمد زایی می کند.

صادرات ۸۵ میلیارد تومانی بادام نجف آباد

صدا و سیما: بیش از نیمی از چهار هزار هکتار باغ شهرستان نجف آباد به کاشت انواع رقم های بادام مانند مامایی، منقا و ربیع اختصاص پیدا کرده است. ۷۰ درصد از محصول بادام این شهرستان به کشور هند و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر شده و سالیانه ۸۵ میلیارد تومان درآمد زایی می کند.

پنج گارگاه مجوزدار در سطح شهرستان، مشغول بسته بندی این محصول هستند. کمبود آب، سم، کود و وجود واسطه ها برای فروش محصول از جمله مشکلات باغداران این شهرستان محسوب می شوند.

صادرات بادام صادرات صادرات 85 میلیارد تومانی بادام نجف آباد + فیلم

بادام

نجف آباد نیوز