صدا و سیما: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: با حمایت از پرورش دهندگان زنبور عسل و مبارزه با فروشندگان عسل های تقلبی و داروهای غیر مجاز زنبور عسل و معرفی آنها به مراجع قضایی، زمینه تولید عسل با کیفیت در این شهرستان فراهم شده است.

صادرات۲۱ تن عسل نجف آباد به خلیج فارس

صدا و سیما: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: با حمایت از پرورش دهندگان زنبور عسل و مبارزه با فروشندگان عسل های تقلبی و داروهای غیر مجاز زنبور عسل و معرفی آنها به مراجع قضایی، زمینه تولید عسل با کیفیت در این شهرستان فراهم شده است.

محمدمهدی حسن پور افزود: در سه ماهه گذشته بیش از ۲۱ تن عسل مرغوب از این شهرستان به مقصد کشور های عربی حاشیه خلیج فارس صادر شده است.

وی گفت: این شهرستان ظرفیت بالایی در صنعت زنبورداری و تولید عسل دارد و توسعه این صنعت با ارزش از طرفی موجب ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید و اقتصاد داخلی همچنین  ارزآوری برای کشور به ارمغان می آورد.

شهرستان نجف آباد با تولید سالانه هزار و ۱۰۰تن عسل رتبه نخست این محصول را در کشور دارد.

زنبورداری صادرات21 تن عسل نجف آباد به خلیج فارس صادرات21 تن عسل نجف آباد به خلیج فارس                    300x200

زنبورداری

صادرات۲۱ تن عسل نجف آباد به خلیج فارس