صبحگاه مشترک نیروهای نظامی نجف آباد + تصاویر
صبحگاه مشترک نیروهای نظامی نجف آباد + تصاویر
به مناسبت هفته دفاع مقدس، صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان صبح دیروز به میزبانی ناحیه مقاومت بسیج برگزار شد.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی نجف آباد + تصاویر

به مناسبت هفته دفاع مقدس، صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان صبح دیروز به میزبانی ناحیه مقاومت بسیج برگزار شد.

تصاویر از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی نجف آباد

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی نجف آباد

نجف آباد نیوز