به مناسبت هفته دفاع مقدس، صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان صبح دیروز به میزبانی ناحیه مقاومت بسیج برگزار شد.

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی نجف آباد + تصاویر

به مناسبت هفته دفاع مقدس، صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی شهرستان صبح دیروز به میزبانی ناحیه مقاومت بسیج برگزار شد.

تصاویر از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی نجف آباد صبحگاه صبحگاه مشترک نیروهای نظامی نجف آباد + تصاویر                                   13 300x200

صبحگاه مشترک نیروهای نظامی نجف آباد

نجف آباد نیوز