صحبت‌های رزمنده ترک‌زبان لشکر۸ در سال۶۵+فیلم
صحبت‌های رزمنده ترک‌زبان لشکر۸ در سال۶۵+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم، که مهر۶۵ در آستانه ماه محرم، سالگرد عملیات قادر و در حوالی کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، یکی از رزمندگان ترک‌زبان لشکر8نجف‌اشرف که به احتمال زیاد اهل قزوین یا زنجان است، چند کلمه‌ای صحبت و دعا می‌کند.

صحبت‌های رزمنده ترک‌زبان لشکر۸ در سال۶۵+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم، که مهر۶۵ در آستانه ماه محرم، سالگرد عملیات قادر و در حوالی کرمانشاه در مقر موسوم به «قلی‌آباد» ضبط شده، یکی از رزمندگان ترک‌زبان لشکر۸نجف‌اشرف که به احتمال زیاد اهل قزوین یا زنجان است، چند کلمه‌ای صحبت و دعا می‌کند.

تصاویر، تزیینی هستند.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

صحبت‌های رزمنده ترک‌زبان لشکر۸ در سال۶۵+فیلم