صحبت‌های شهید مصیب مرادی از قزوین در سال۶۶+فیلم
صحبت‌های شهید مصیب مرادی از قزوین در سال۶۶+فیلم
کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تیرماه سال 66 طی عملیات نصر5 در ارتفاعات اطراف سردشت ضبط شده، شهیدمصیب مرادی کشمرزی فرمانده وقت واحد تخریب (گردان یاسین) لشکر8نجف‌اشرف صحبت می‌کند.

صحبت‌های شهید مصیب مرادی از قزوین در سال۶۶+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که تیرماه سال ۶۶ طی عملیات نصر۵ در ارتفاعات اطراف سردشت ضبط شده، شهیدمصیب مرادی کشمرزی فرمانده وقت واحد تخریب (گردان یاسین) لشکر۸نجف‌اشرف صحبت می‌کند.

صحبت‌های مرادی، شامل دو بخش است. در بخش اول برای نیروهایش مقداری صحبت کرده و در بخش دوم در کنار کادر فرماندهی واحد تخریب، به چند سوال پاسخ می‌گوید.

شهید مرادی که اهل آبیک قزوین بود، تیر۸۴ در دیواندره و حین خنثی‌سازی مین در ۵۵سالگی به شهادت رسید.

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

صحبت‌های شهید مصیب مرادی از قزوین در سال۶۶+فیلم