ایسکا نیوز:قرائتی گفت: ما در اسلام فارغ التحصیل یا تعطیلی موقت نداریم. شما حساب کنید ۱۹ میلیون فرد تحصیلکرده دارید که ۹۰ روز آن ها را به مرخصی می فرستی؛ خب معلوم است وضعیت اقتصاد و اشتغال و ازدواج و همه چیز تحت تاثیر قرار می گیرد. استاد ادامه داد: دانشجوی کارشناسی کشاورزی است به […]

ایسکا نیوز:قرائتی گفت: ما در اسلام فارغ التحصیل یا تعطیلی موقت نداریم. شما حساب کنید ۱۹ میلیون فرد تحصیلکرده دارید که ۹۰ روز آن ها را به مرخصی می فرستی؛ خب معلوم است وضعیت اقتصاد و اشتغال و ازدواج و همه چیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

استاد ادامه داد: دانشجوی کارشناسی کشاورزی است به او بگویید برگ چغندر بزرگ تر است یا شبدر تردید دارد جواب بدهد، خب چون مهندس، مهندس هم به او گفته اند! نمی تواند که شغل پدرش را در تعطیلی های تابستان یاد بگیرد! برای همین وضعیت جامعه دچار بحران مدرک های بی عمل می شود.
استاد قرائتی ادامه داد: خانم مهندس معماری است، طول و عرض هیمالیا را با رسم شکل و نمودار نمایش می دهد ولی بگو یک آش بپز بلد نیست. خب مگر اندازه گیری هیمالیا چقدر در زندگی به کار می آید؟ برای خانم خواستگار آمده، در جلسه آشنایی به پسر می گوید مدرکت چیست؟ اگر فوق لیسانس نداشته باشد بقیه ملاک ها مهم نیست؛ اصلا به فرض فوق لیسانس هم داشته باشد ولی چیزی بلد نباشد که فایده ای ندارد.

نخستین همایش فعالان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی «شمیم بصیرت» با شرکت ۷۵۰ نفر از دانشجویان در واحد نجف آباد در حال برگزاری است.