اخیرا اتحادیه کمپرسی داران با این توجیه که فعالیت آنها به حوزه حمل و نقل مربوط می شود، اقدام به صدور مجوز فعالیت برای تاکسی تلفنی کرده به طوریکه یکی از این واحد ها در حال حاضر شمال شهر مشغول فعالیت شده و آژانس دوم نیز درصدد اخذ مجوز برای فعالیت در مرکز شهر است. […]

اخیرا اتحادیه کمپرسی داران با این توجیه که فعالیت آنها به حوزه حمل و نقل مربوط می شود، اقدام به صدور مجوز فعالیت برای تاکسی تلفنی کرده به طوریکه یکی از این واحد ها در حال حاضر شمال شهر مشغول فعالیت شده و آژانس دوم نیز درصدد اخذ مجوز برای فعالیت در مرکز شهر است.

صدور این مجوزات با واکنش های تند و متفاوتی از سوی مسئولان مربوطه مواجه شده به طوریکه علاوه بر نامه نگاری و جلسات متعدد در این خصوص، اقداماتی نیز برای ساماندهی و کنترل فعالیت آژانس های مورد اشاره صورت گرفته و حتی در اعلامی قانونی مراجع ذیصلاح از صدور هر گونه مجوز فعالیت آژانس جدید منع شده اند.

این امر در حالی است که به گفته مسئولان ظرفیت کنونی شهر از لحاظ فعالیت آژانس های تلفنی کاملا اشباع شده و صدور چنین مجوزهایی با توجه به عدم امکان نظارت کافی و مستمر بر روی فعالیت آنها، ممکن است در آینده مشکلات زیادی را برای شهروندان به وجود آورد.

لازم به ذکر است که اتحادیه کمپرسی داران اخیرا از عنوان هایی مانند اتحادیه حمل و نقل نیز بعضا در مکاتبات و پیگیری های اداری خود استفاده کرده ولی به گفته یک منبع آگاه دولتی،نام این اتحادیه در پایین مجوز صادر شده برای آژانس فعال شده در شمال شهر به خوبی دیده می شود.

البته خبر خوش در این خصوص برخورد قوی مسئولان مربوطه با این موضوع است که به احتمال زیاد از شروع فعالیت دومین آژانس مشابه در این زمینه جلوگیری کرده و در مورد اول هم تمهیدات خاصی اندیشیده خواهد شد.