صدور ۸ میلیارد جریمه توسط تعزیرات نجف آباد
صدور ۸ میلیارد جریمه توسط تعزیرات نجف آباد
موج:  رییس تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد گفت: از ابتدای سال جدید تاکنون به 784 پرونده دربخش های مختلف کالا و خدمات و قاچاق کالا و بهداشت رسیدگی شده ومتخلفین این  پرونده ها به 8میلیارد و سیصد میلیون تومان جزای  نقدی محکوم شده اند.

صدور ۸ میلیارد جریمه توسط تعزیرات نجف آباد

موج:  رییس تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد گفت: از ابتدای سال جدید تاکنون به ۷۸۴ پرونده دربخش های مختلف کالا و خدمات و قاچاق کالا و بهداشت رسیدگی شده ومتخلفین این  پرونده ها به ۸میلیارد و سیصد میلیون تومان جزای  نقدی محکوم شده اند.

سعید بلانی زاده با اشاره به مصاده اموال قاچاق به نفع دولت و معدوم سازی بخشی از کالاهای غیربهداشتی پرونده های مذکور ادامه داد:از ابتدای سال جاری با تشکیل ۳۱ تیم  نظارتی با همکاری ادارات صمت ، جهاد کشاورزی ، اتاق اصناف و بسیج  نظارت های خودمان را افزایش داده ایم و از ۲۰۳ واحد صنفی بازرسی بعمل آمده که ۹۴ واحد صنفی به علت تخلف وعدم رعایت مقررات صنفی به پرداخت جریمه و اخطار محکوم و۷۷ مورد هم تذکر گرفته اند.

بلانی زاده اضافه کرد: ۴۸۰ فقره پرونده مسن (قدیمی) طی سال گذشته در این اداره در دست رسیدگی بوده که این تعداد به صفر کاهش یافته و در حال حاضر رسیدگی به پرونده ها به روز می باشد.

وی با بیان اینکه برای کسانی که کم فروشی،گران فروشی،احتکار، اخفاع و امتناع از توزیع کالا و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع داشته باشند، خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر می کنیم، گفت: در این مدت ۱۵ تن روغن و مقداری شکر و برنج احتکاری کشف شده که  پس از رسیدگی و اجرای مراحل قانونی درنقاط مختلف شهر بین مردم توزیع گردیده است. روزانه ۱۲ تیم با همکاری ادارات صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و بسیج و تعزیرات حکومتی  از کلیه واحد های صنفی، عمده فروش، خدماتی و خرده فروشان  بازرسی و نظارت صورت می گیرد.

رییس تعزیرات حکومتی شهرستان نجف آباد در پایان خاطر نشان کرد: از مردم شریف و عزیز شهرستان تقاضا داریم هرجا مواجه با گرانفروشی وکم فروشی، احتکار و عدم عرضه کالا مواجه شدند با تلفن های ۱۲۴ اداره صمت و۱۳۵ تعزیرات اطلاع دهند تا بسرعت رسیدگی و برخورد شود.

سعید بلانی زاده رییس اداره تعزیرات شهرستان نجف آباد

سعید بلانی زاده رییس اداره تعزیرات شهرستان نجف آباد

صدور ۸ میلیارد جریمه توسط تعزیرات نجف آباد