صعود هیئت کوهنوردی فرمانداری نجف آباد از قله شاهانکوه فریدونشهر۲۳بهمن۹۳

صعود هیئت کوهنوردی فرمانداری نجف آباد از قله شاهانکوه فریدونشهر۲۳بهمن۹۳