وزارت ورزش:  در اولین دوره مسابقات آزاد غیر حضوری پومسه کشوری که با عنوان «جام بزرگ مهربانی» در دو گروه مردان و زنان با حضور 800 شرکت کننده در یازده رده سنی در حال برگزاری است، با صعود چهار بانوی پومسه کار از نجف آباد به مرحله نیمه نهایی همراه شد.

صعود چهار پومسه کار نجف آباد به نیمه نهایی قهرمانی کشور

وزارت ورزش:  در اولین دوره مسابقات آزاد غیر حضوری پومسه کشوری که با عنوان «جام بزرگ مهربانی» در دو گروه مردان و زنان با حضور ۸۰۰ شرکت کننده در یازده رده سنی در حال برگزاری است، با صعود چهار بانوی پومسه کار از نجف آباد به مرحله نیمه نهایی همراه شد.

در رده سنی کمتر از ۱۰ سال سحر باستانی نجف آبادی  و مهسا سلمانی زاده نجف آبادی،  در رده سنی ۱۰ تا ۱۴ سال نگین پور محمدی نجف آبادی و در رده ۱۲ تا ۱۴ سال فاطمه سلمانی زاده نجف آبادی به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند.

 تمامی درآمد حاصله از این رقابت‌ها صرف خانواده های تکواندوکار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا خواهد شد.

رقابت های غیر حضوری پومسه صعود چهار پومسه کار نجف آباد به نیمه نهایی قهرمانی کشور صعود چهار پومسه کار نجف آباد به نیمه نهایی قهرمانی کشور            300x188

رقابت های غیر حضوری پومسه

صعود چهار پومسه کار نجف آباد به نیمه نهایی قهرمانی کشور