خبرگزاری خانه ملت:عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور معتقد است هیأت مدیره صنعت لوس و ننر خودروسازی که با سوء‌مدیریت و رانت مدیریتی بالای هیأت وزیران انتخاب می‌شوند، برای کشور سبب خسران بسیاری شده است. ابوالفضل‌ابوترابی در خصوص اظهارات معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان محیط‌ زیست مبنی بر این‌که صنعت خودروسازی به عنوان پدرخوانده […]

خبرگزاری خانه ملت:عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور معتقد است هیأت مدیره صنعت لوس و ننر خودروسازی که با سوء‌مدیریت و رانت مدیریتی بالای هیأت وزیران انتخاب می‌شوند، برای کشور سبب خسران بسیاری شده است.

ابوالفضل‌ابوترابی در خصوص اظهارات معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان محیط‌ زیست مبنی بر این‌که صنعت خودروسازی به عنوان پدرخوانده آلودگی هوا نقش مؤثری در افزایش معضل هوای آلوده تهران دارد، گفت: ‌متأسفانه صنعت خودروسازی در ایران پرهزینه و فشل است که با سوء‌مدیریت و بدون پاسخگویی مثبت تاکنون مشکلاتی مهمی را برای کشور به وجود آورده است، به عنوان نمونه آلودگی هوا درتهران تا حد بسیاری به فعالیت خودروهای بی‌کیفیت بستگی دارد.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس‌شورای‌اسلامی افزود: در هیچ نقطه از دنیا فرد برای خرید یک اتومبیل از یکسال قبل هزینه را به حساب شرکت خودروسازی واریز نمی‌کند، اما در کشور ما این رویه انجام شده و پس از یکسال هم خودروی بی‌کیفیتی به دست مشتری می‌رسد؛ بنابراین صنعت خودروسازی به دلیل انحصاری بودن سبب ایجاد معضلات و مشکلاتی شده است.

وی با انتقاد از دخالت دولت‌ها در صنعت خودروسازی کشور، تصریح‌کرد:  عمده دولت‌ها صنایع خودروسازی در کشور را حیاط خلوت خود دانسته و بیش‌تر افراد فعال در ستادهای انتخاباتی نامزد‌ها در زمان برگزاری انتخابات به صنایع خودروسازی وارد می‌شوند. بنابراین این صنعت به دلیل ضعف مدیریتی و عدم تعهد لازم، رشد و پیشرفت نداشته است.

ابوترابی با تأکید بر این‌که مدیران صنایع خودروسازی با رانت و تولید کیفیت پایین خودرو آسیب اجتماعی سنگینی را در بحث محیط‌زیست به کل مردم کشور وارد کردند، گفت: ‌امروز مشکلات مربوط به آلودگی هوا مربوط به تهران نبوده و در واقع اکثر استان‌ها به ویژه شهرهای درجه ۲ را نیز درگیر خود کرده است.

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، با بیان این‌که اشتغال‌زایی در این صنایع نباید به قیمت مرگ افراد در اثر آلودگی هوا به سبب کیفیت پایین خودرو‌ها تمام شود، افزود: صنایع خودروسازی باید خصوصی شود تا بتوان از سوء‌مدیریت‌ها در این صنایع جلوگیری کرد.