حکیم مهر: دکتر امیرحسین شاهینی مسئول فنی بهداشتی یک واحد بسته‌بندی تخم‌مرغ در نجف آباد پس از اصرار بر پلمب خط تولید به علت عدم حضور مسئول فنی بهداشتی، مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ضرب و شتم یک مسئول بهداشتی در نجف آباد+تصویر

حکیم مهر: دکتر امیرحسین شاهینی مسئول فنی بهداشتی یک واحد بسته‌بندی تخم‌مرغ در نجف آباد پس از اصرار بر پلمب خط تولید به علت عدم حضور مسئول فنی بهداشتی، مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

شاهینی مسئول فنی بهداشتی یکی از واحدهای بسته بندی تخم مرغ خوراکی در شهرستان نجف آباد، با توجه به  وظیفه نظارت بهداشتی بر چرخه تولید فرآورده های خام دامی و تامین امنیت غذایی، بعداز ظهر روز سه شنبه سوم تیر ماه ۹۹ به منظور اجرای قانون مبنی بر پلمب خط تولید با توجه به عدم حضور مسئول فنی بهداشتی، به محل واحد تولیدی مذکور مراجعه نموده که با سرسختی و مخالفت مواجه می شود.

پس از اصرار شاهینی مبنی بر توقف تولید بر اساس قانون، ایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و  به جهت درمان به بیمارستان شریعتی اصفهان اعزام می گردد.

این موضوع سریعا در دستور کار مسئولین اداره کل دامپزشکی استان اصفهان قرارگرفته و به جهت روشن شدن تمامی ابعاد تخلف، ضمن احضار مدیر واحد و بررسی ویژه موضوع، نسبت به تشکیل پرونده اقدام و ضارب به مراجع قضایی شهرستان نجف آباد معرفی خواهد شد.

شایان ذکر است به جهت پیگیری بیشتر موضوع و دفاع از حق این همکار بخش خصوصی، مسئول حراست، مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره کل دامپزشکی استان و مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد با حضور در بخش اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی شهر اصفهان از دکتر شاهینی عیادت و دلجویی نمودند.

دکتر امیر حسین شاهینی ضرب و شتم یک مسئول بهداشتی در نجف آباد+تصویر ضرب و شتم یک مسئول بهداشتی در نجف آباد+تصویر                     300x225

دکتر امیر حسین شاهینی

ضرب و شتم یک مسئول بهداشتی در نجف آباد+تصویر