ضرورت احیا بستر و ابزار برای حضور جوانان در مساجد
ضرورت احیا بستر و ابزار برای حضور جوانان در مساجد

فعالیت های فرهنگی از ضرورت های جامعه و بستر ساز ترقی کشور است که اگر این فعالیت ها در مساجد انجام شود نتیجه آن چند برابر می شود که با این وجود احیا بستر و ابزار برای حضور جوانان در مساجد ضروری است. سیروس محمودی، معاون استاندار و فرماندار ویژه نجف آباد در همایش کانون […]

فعالیت های فرهنگی از ضرورت های جامعه و بستر ساز ترقی کشور است که اگر این فعالیت ها در مساجد انجام شود نتیجه آن چند برابر می شود که با این وجود احیا بستر و ابزار برای حضور جوانان در مساجد ضروری است.

سیروس محمودی، معاون استاندار و فرماندار ویژه نجف آباد در همایش کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان ویژه نجف آباد اظهارداشت: انجام فعالیت های فرهنگی یک ضرورت اساسی برای جامعه است.

وی افزود: فعالیت های فرهنگی برای پیشرفت کشور و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی دارند و فعالیت های فرهنگی از ضرورت های جامعه و بستر ساز  ترقی کشور است که اگر این فعالیت ها در مساجد انجام شود نتیجه آن چند برابر می شود که با این وجود احیا بستر و ابزار برای حضور جوانان در مساجد ضروری است.

محمودی با اشاره به راه اندازی و فعالیت کانون های مساجد گفت: کانون های فرهنگی هنری مساجد از جمله بستر  برای انجام فعالیت های فرهنگی و هنری در مساجد و  زمینه ساز حضور نسل جوان و نوجوان به کانون های مساجد است.

 وی با اشاره به دغدغه های دولت در خصوص مسائل فرهنگی و هنری بیان داشت: دولت نسبت به مسائل فرهنگی و هنری توجه دارد که توجه به کانون های مساجد و اختصاص اعتبار به این مراکز از نمونه های این ادعا است.

 فرامرز رادمنش، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نجف آباد با بیان اینکه ۷۷ کانون فرهنگی هنری در مساجد شهرستان نجف آباد فعالیت می کنند، گفت: این کانون ها نقش موثر و بازوی اجرایی خوبی برای تحقق برنامه های فرهنگی شهرستان بوده اند.

 وی با تقدیر از مساعدت های مسئولان در حمایت از کانون های مساجد افزود: مسئولان شهرستانی و استانی همکاری خوبی برای اجرای برنامه های کانون های مساجد دارند که این حمایت ها فرصت ساز رشد فعالیت ها ی کانون های فرهنگی هنری مساجد است.

منبع:شبستان