تسنیم: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: در طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر شفافیت مالی نمایندگان تأکید شده دارایی و اموال نماینده و اقوامش (پدر، مادر، فرزندان، خواهر و برادر) در سامانه مربوطه ثبت شود تا کاملاً شفاف در منظر عموم قرار گیرد.

طرحی برای شفافیت مال و منال نمایندگان مجلس

تسنیم: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: در طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر شفافیت مالی نمایندگان تأکید شده دارایی و اموال نماینده و اقوامش (پدر، مادر، فرزندان، خواهر و برادر) در سامانه مربوطه ثبت شود تا کاملاً شفاف در منظر عموم قرار گیرد.

ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: بر اساس طرح مذکور حتی دریافت هرگونه هدیه از سوی یک نماینده و یا دعوت به سفر نیز در سامانه مربوطه درج می شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس اظهار داشت: در مجالس قبل هدایای نامتعارفی به برخی نمایندگان داده می‌شد مانند آپارتمان با ثمن بخس و یا دریافت سکه وجود داشت که در طرح‌ جدید حدود هدایای متعارف و غیرمتعارف تعیین خواهد شد؛دریافت هدیه از سوی نماینده باید در سایت اعلام شود تا میزان همه هدایا مشخص شود.

وی در پایان اضافه کرد: طبق این طرح مکاتبات نماینده ها با دستگاه ها به دبیرخانه مرکزی مجلس ارسال می‌شود و از آنجا تمام مکاتبات انجام خواهد شد و دیگر مکاتبات مستقیم صورت نمی گیرد. چرا که معتقدیم مفاسدی که اتفاق می‌افتد معمولا از ارتباط چهره به چهره و ارتباطات غیر متعارف از رابطه های ایجاد می‌شود که شخصاً افراد با نمایندگان برقرار می‌کنند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

طرحی برای شفافیت مال و منال نمایندگان مجلس