طرح آبرسانی به ۴روستای محروم مهردشت نجف آباد
طرح آبرسانی به ۴روستای محروم مهردشت نجف آباد
نماینده مردم نجف آباد در مجلس بابیان اینکه طرح آبرسانی شرب ۴روستای محروم بخش مهردشت نجف آباد مورد بررسی قرار گرفت، گفت: توسعه ی کشت گلخانه ای در دستورکار قرار بگیرد.

طرح آبرسانی به ۴روستای محروم مهردشت نجف آباد

خانه ملت: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: طرح آبرسانی به ۸ روستای دهستان رضوانیه بخش مرکزی، آسفالت روستای نسیم آباد و ۵ روستای آن مسیر، آسفالت جاده و زیرگذر روستای هومان به خیر آباد  و زیرگذر روستاهای تندران و ورپشت در جلسه با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری مطرح شد.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به بررسی طرح آبرسانی شرب ۴روستای محروم بخش مهردشت نجف آباد در این جلسه، تصریح کرد: تاکید بر حل مشکلات مربوط به توسعه کشت گلخانه ای در روستاهای بخش های کرون و مهردشت از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بودند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

طرح آبرسانی به ۴روستای محروم مهردشت نجف آباد