طرح تحول سلامت به طور کلی دچار مشکل شده و زیرمیزی گرفتن پزشکان هم یکی از مشکلات این طرح است. خبرگزاری بسیج:ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: پیش بینی اولیه در طرح تحول سلامت این بود که حداکثر ۶ میلیون نفر بتوانند از این طرح استفاده کنند اما درعمل ۱۱ میلیون نفر شد که مشکل ایجاد کرد. […]

طرح تحول سلامت به طور کلی دچار مشکل شده و زیرمیزی گرفتن پزشکان هم یکی از مشکلات این طرح است.

خبرگزاری بسیج:ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: پیش بینی اولیه در طرح تحول سلامت این بود که حداکثر ۶ میلیون نفر بتوانند از این طرح استفاده کنند اما درعمل ۱۱ میلیون نفر شد که مشکل ایجاد کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: بنابراین ما اولین ضربه را از نداشتن بانک اطلاعاتی واحد و استاندارد دیدیم. باید همه صندوق ها بر اساس کد ملی یک بانک اطلاعاتی واحد الکترونیک سلامت ایجاد کنند و این لازمه اجرای نتیجه بخش طرح تحول سلامت بود.

نماینده مردم نجف آباد،تیران و کرون در مجلس با اشاره به دومین لازمه طرح تحول سلامت گفت: مشکل دیگر طرح تحول سلامت، پذیرش بسیار محدود پزشک و پیراپزشک در دانشگاه ها است که انحصاری شده و ما باید این انحصار را بشکنیم. یعنی دچار کمبود نیروی انسانی شدیدی هستیم.

ابوترابی ادامه داد: واقعیت این است که پزشکان چون در این قضیه ذی نفع هستند نمی خواهند انحصار توسعه و آموزش پرستاری را در کشور داشته باشیم متاسفانه اجازه توسعه دانشگاه ها در رشته های پزشکی هم بسیار سخت است.

این مقام مسئول با بیان اینکه عدم هماهنگی در بانک اطلاعاتی و پرونده الکترونیکی مشکلات بسیار زیادی را در این طرح ایجاد کرده عنوان کرد: متاسفانه کارفرما و پیمانکار در طرح تحول سلامت یکی شده است. از طرفی وزرات بهداشت هم باید خدمات دهد و هم نرخ تعیین کند که در مورد تامین اجتماعی هم همین مسئله صادق است لذا اگر وزارت بهداشت به تعیین نرخ و نظارت اکتفا کند و بخش درمان را به بیمارستان های خودگردان و یا خصوصی واگذار کند شاید مشکلات تا حدودی برطرف شوند.