کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: در دومین روز بازدید ضربتی نانوایی‌های شهرستان نجف‌آباد چهار واحد نانوایی متخلف دیگر پلمب شد

طرح ضربتی بهداشت نجف آباد برای نانوایی ها

کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: در دومین روز بازدید ضربتی نانوایی‌های شهرستان نجف‌آباد چهار واحد نانوایی متخلف دیگر پلمب شد

این نانوایی‌ها در گشت طرح ضربتی کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط در تاریخ ۹۹/۷/۱به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی تعطیل شدند.فاضل مسئوول گروه مهندسی بهداشت محیط گفت: طی برنامه ریزی صورت گرفته به صورت ضربتی و ظرف سه روز از کلیه نانوایی های سطح شهرستان بازرسی به عمل خواهد آمد و با متصدیان متخلف به شدت برخورد خواهد شد.

پیش از این نیز تعداد ۵ نانوایی متخلف در شیوه نامه‌های بهداشتی، با دستور قضایی دادستان توسط پلیس نظارت بر اماکن و کارگروه بهداشت محیط شبکه بهداشت پلمب شده بودند.

نجف آباد نیوز: با شروع این طرح، بسیاری از نانوایی های سطح شهر، رعایت شیوه نامه های بهداشتی را تشدید کرده اند.

نانوایی طرح ضربتی بهداشت نجف آباد برای نانوایی ها طرح ضربتی بهداشت نجف آباد برای نانوایی ها                300x200

نانوایی

طرح ضربتی بهداشت نجف آباد برای نانوایی ها