زنده نگاه میداریم یاد و خاطره بزرگ مرد عرصه ترحیم و فاتحه خوانی کسی که با حضور خود در اغلب مراسمات  فاتحه خوانی سطح شهر را پوشش می داد و در این اواخر مردم جهت تبرک مجلس خود و آمرزش بیشتر اموات با اتومبیل شخصی به دنبال آن مرد همیشه درصحنه می فرستادند آری سبز […]

زنده نگاه میداریم
یاد و خاطره بزرگ مرد عرصه ترحیم و فاتحه خوانی

کسی که با حضور خود در
اغلب مراسمات  فاتحه خوانی
سطح شهر را پوشش می داد

و در این اواخر مردم جهت تبرک مجلس خود
و آمرزش بیشتر اموات

با اتومبیل شخصی
به دنبال آن مرد همیشه درصحنه
می فرستادند

آری

سبز علی متخلص به سبزیه

همواره در طول زندگی
یار و غمخوار مردمی بود که عزیزان خود را به هر دلیلی از دست داده بودند

امروز نیز
هستند کسانی که راه آن بزرگ مرد عرصه تکریم اموات را بدون چشم داشت می‌پیمایند

هستند کاندیداهایی که این روز ها پایه ثابت مراسمات ترحیم اموات سطح شهر شده اند

و بدون چشم داشت و به صورت سه شیفت کلیه مراسمات صبح و عصر و حتی فاتحه خوانی  شب را به صرف شام شرکت میکنند

برای همه عزیزان و تلاش گران عرصه خطیر فاتحه خوانی

نویسنده: یاسر؛بر گرفته از کانال تلگرامی انتخابات نجف آباد و تیران و کرون