مجموعه طنز انتخاباتی «دکتر سلام»
مجموعه طنز انتخاباتی «دکتر سلام»

      مجموعه  کلیپ های دکتر سلام (طنز انتخاباتی بنگاه خبر پراکنی دانشجو) این مجموعه  کلیپها که توسط برو بچه های خبرگزاری دانشجو تهیه شده به نقد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می پردازد. دیدن مجموعه  طنز انتخاباتی «دکتر سلام» منبع : entekhab-basir.ir

http://entekhab-basir.ir/

http://entekhab-basir.ir/

 

 

 

مجموعه  کلیپ های دکتر سلام (طنز انتخاباتی بنگاه خبر پراکنی دانشجو)

این مجموعه  کلیپها که توسط برو بچه های خبرگزاری دانشجو تهیه شده به نقد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می پردازد.

دیدن مجموعه  طنز انتخاباتی «دکتر سلام»

منبع :

entekhab-basir.ir