دیرین دیرین انتخاباتی + کلیپ
دیرین دیرین انتخاباتی + کلیپ

در حال و هوای انتخاباتی این روزها، برای رفع خستگی هم که شده، دیدن کلیپی با موضوع انتخابات از مجموعه “دیرین دیرین” جالب توجه خواهد بود. البته مصداق واقعی این کلیپ این روزها در بین کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس نیز،مصداقی واقعی پیدا کرده است.

در حال و هوای انتخاباتی این روزها، برای رفع خستگی هم که شده، دیدن کلیپی با موضوع انتخابات از مجموعه “دیرین دیرین” جالب توجه خواهد بود.

البته مصداق واقعی این کلیپ این روزها در بین کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس نیز،مصداقی واقعی پیدا کرده است.


Download “روزنامه انیمیشنی دیرین دیرین” دیرین-دیرین-dirin-dirin-_-روزنامه-انیمیشنی-دیرین-دیرین.mp4 – 289 بار دانلود شده است – 4 مگابایت