ظلم یک عمامه پوش به حیثیت نجف آباد+فیلم
ظلم یک عمامه پوش به حیثیت نجف آباد+فیلم
در صفحه اینستاگرامش خود را «سید مهدی طباطبایی» حامی حیوانات و محیط زیست و استاد فقه محیط زیست معرفی کرده و به هر شهری رفته و می رود، با گونه ای خاص از مطالبه گری، خود را حامی حقوق حیوانات نشان می دهد.

ظلم یک عمامه پوش به حیثیت نجف آباد+فیلم

ظهر جمعه ششم تیر۹۹، پا شده اومده سمت جاده پسماند نجف آباد تا به ادعای خودش «روشنگری» کند و چند ده نفر به ۲۶۰۰ دنبال کننده اش در صفحه اینستاگرام اضافه کند. خیلی چیزها را دیده و خیلی بیشتر چیزها را نخواسته که ببیند.

در صفحه اینستاگرامش خود را «سید مهدی طباطبایی» حامی حیوانات و محیط زیست و استاد فقه محیط زیست معرفی کرده و به هر شهری رفته و می رود، با گونه ای خاص از مطالبه گری، خود را حامی حقوق حیوانات نشان می دهد.

جایی می گوید: « سگ گردانی اگر ضابطه مند و با رعایت حقوق مدنی باشد، هیچگاه مظهر فساد نیست» و در نجف آباد طوری صحبت می کند که انگار اتفاقی مهم را برای اولین بار کشف کرده.

به خودش زحمت نداده تا یک تماس با مسئول یا خبرنگاری از نجف آباد بگیرد و بعد این حرف ها را راجع به این شهر منتشر کند. فکر کرده نجف آبادی ها این قدر بی رحم و بی فکر هستند که دهها قلاده سگ ولگرد را کنار جاده پسماند نگه دارند، بدون این که آب و غذایی برایشان فراهم کنند.

ندیده و شاید نخواسته ببیند که در همان فیلمی که خودش گرفته، ساختمانی پیداست که میلیون ها تومان برایش هزینه شده و به زودی به عنوان محلی استاندارد برای نگهداری سگ های ولگرد افتتاح خواهد شد.

نخواسته ببیند که دوستداران محیط زیست نجف آباد و پرسنل شهرداری، روزانه به این سگ های زبان بسته، گوشت نیم پز می دهند. گوشتی که از ضایعات کشتارگاه است. نفهمیده که برخی داوطلبانه در روزهای خاص برای سگ ها، ضایعات لاشه مرغ می آورند و به سگ های نر و ماده ای که از هم جدا شده اند، به طور مرتب قرص های ضدعفونی داده می شود.

کاری که این مدعی روحانیت کرده، انتقاد از ارگانی خاص به اسم شهرداری نجف آباد نیست. او دانسته یا نادانسته و برای جلب توجه بیشتر، آبروی شهر نجف آباد را خدشه دار کرده و با وجود توضیحات مستندی که برایش داده شده، هنوز حاضر به اصلاح خطایش نیست.

بین مطالبه گری واقعی و منصفانه با هوچی گری در لباس های مختلف، فاصله زیادی است که گذشت زمان بیشتر آن ها را مشخص خواهد کرد.

(تصویر، تزیینی است)

سگ

سگ

ظلم یک عمامه پوش به حیثیت نجف آباد+فیلم