برخی افراد به اسم عضویت در ساتجا و همراهی با شهید محمد منتظری، خود را در صفوف انقلابیون جا زدند.

عاقبت یک انقلابی نما در نجف آباد

برخی افراد به اسم عضویت در ساتجا و همراهی با شهید محمد منتظری، خود را در صفوف انقلابیون جا زدند. یکی از این افراد نیمچه روحانی هوادار باند مهدی هاشمی بود که در سفر به لبنان، بند را آب داد و خبر روابط غیر‌اخلاقی‌اش به سرعت در نجف آباد پخش شد.

با حیدر‌علی امامی و چند تا دیگه از بچه‌های سپاه قرار گذاشتیم موقع برگشت به ایران، گوش‌مالی حسابی بهش بدهیم. یک شب ردش را در مسجد چهارسوق زدیم و در فرصتی مناسب، تلافی آبرویی که از نظام و سپاه برده بود را درآوردیم.

او بعدها کوچ کرد تهران و الآن هم برای خودش دفتر و دستک زده و برخی کارهای قانونی مربوط به زادگاهش را پیگیری می‌کند.

پانویس: ساتجا مخفف «سازمان انقلابی توده‌های جمهوری اسلامی» است که اوایل انقلاب با محوریت شهید محمد منتظری شکل گرفت و بعدها در سپاه ادغام شد. کار اصلی آن ارتباط با نهضت‌های آزادی‌بخش در دیگر نقاط دنیا همچون مبارزان فلسطینی و لبنانی بود.

بخشی از خاطرات حیدرعلی (حیدر) قوقه ای از مبارزان انقلابی نجف‌آباد

حیدر علی قوقه ای در کنار مرحوم آیت الله منتظری عاقبت یک انقلابی نما در نجف آباد عاقبت یک انقلابی نما در نجف آباد p 109 300x210

حیدر علی قوقه ای در کنار مرحوم آیت الله منتظری

عاقبت یک انقلابی نما در نجف آباد