عامل اصلی ترور شاه از زبان سید حسن آیت
عامل اصلی ترور شاه از زبان سید حسن آیت
پانزدهم بهمن‌ماه سال 1329 و آن روزی که به شاه تیر‌اندازی کردند، نقشۀ انگلیسی‌ها این بود که اگر شاه کشته می‌شد، به نفع‌شان تمام می‌شد و اگر کشته هم نمی‌شد، باز هم به نفع‌شان بود.

عامل اصلی ترور شاه از زبان سید حسن آیت

پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۲۹ و آن روزی که به شاه تیر‌اندازی کردند، نقشۀ انگلیسی‌ها این بود که اگر شاه کشته می‌شد، به نفع‌شان تمام می‌شد و اگر کشته هم نمی‌شد، باز هم به نفع‌شان بود.

کشته می‌شد، رزم‌آرا کودتا می‌کرد و می‌آمد سرِ کار، کشته نمی‌شد، همان‌طور که نشد، تحت عنوان این که به طرف شاه تیراندازی شد، مخالفین را به این بهانه می‌گرفتند که همین کار را هم کردند! آیت‌الله کاشانی را گرفتند. سی تیر هم از این نقشه‌ها بود.

دکتر سید حسن آیت یکی از نخبگان معاصر نجف آباد، نماینده مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی و نماینده استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، ۱۴ مرداد ۶۰ با شلیک ده ها گلوله، در جلوی منزلش به شهادت رسید.

«آیت ولایت» به قلم محمد‌علی گودینی، شرح زندگی شهید سید‌حسن آیت، کنگرۀ شهدای نجف آباد

سردار شهید غلامرضا صالحی

جلسه ای با حضور شهید دکتر سید حسن آیت

عامل اصلی ترور شاه از زبان سید حسن آیت