عدالت، بزرگترین خواسته پرستاران است
عدالت، بزرگترین خواسته پرستاران است

پرستار نیوز:رییس هیات مدیره نظام پرستاری نجف آباد تاکید کرد: بزرگترین خواسته جامعه پرستاری از دولت دوازدهم برقراری عدالت در نظام سلامت است زیرا به تبع آن خواسته های دیگر پرستاری اجرا خواهد شد. محمدرضا بی ریائی با اشاره انتظارات جامعه پرستاری که در حد ایده آل برآورده نشده است، گفت: بزرگترین دستاورد جامعه پرستاری […]

پرستار نیوز:رییس هیات مدیره نظام پرستاری نجف آباد تاکید کرد: بزرگترین خواسته جامعه پرستاری از دولت دوازدهم برقراری عدالت در نظام سلامت است زیرا به تبع آن خواسته های دیگر پرستاری اجرا خواهد شد.

محمدرضا بی ریائی با اشاره انتظارات جامعه پرستاری که در حد ایده آل برآورده نشده است، گفت: بزرگترین دستاورد جامعه پرستاری در دولت تدبیر و امید بخش صلاحیت حرفه ای، خدمات پرستاری در منزل و تایید تعرفه های پرستاریبوده است.

وی ادامه داد: انتظار می رفت که تعرفه های خدمات پرستاری در دولت یازدهم عملی شود اما متاسفانه این مهم اجرایی نشد و امیدواریم در دولت دوازدهم این خواسته جامعه پرستاری به جامه عمل یابد.

رییس هیات مدیره نظام پرستاری نجف آباد اضافه کرد: از دیگر خواسته های جامعه پرستاریاجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور است که در دولت یازدهم محقق نشده است و از دولت دوازدهم خواستاریم که این قانون را هم در کنار قانون تعرفه گذاری پرستاری اجرایی نماید.

وی با بیان این که جامعه پرستاری بار کاری زیادی را متحمل می شود افزود: با این اوصاف سختی کاری به آنان تعلق نمی گیرد و پرستاران با بیش از ۲۵ سال سابقه در حال حاضر نیز مشغول کار هستند که این خلاف قانون است.