عرضه مستقیم برای کارآفرینان امداد
عرضه مستقیم برای کارآفرینان امداد

ایرنا: نمایشگاه و فروشگاه بهاره عرضه مستقیم دستاوردهای کارآفرینان کمیته امداد امام خمینی(ره) نجف آباد در بنیاد فرهنگی آیت الله خامنه ای واقع درخیابان شریعتی این شهر افتتاح شد. رئیس کمیته امداد امام نجف آباد  گفت: این نمایشگاه با بیش۴۰ غرفه شامل پوشاک، کفش، لوازم برقی، آجیل و خشکبار،صنایع دستی وخواروباربرای فروش بهاره برپا شده است. […]

ایرنا: نمایشگاه و فروشگاه بهاره عرضه مستقیم دستاوردهای کارآفرینان کمیته امداد امام خمینی(ره) نجف آباد در بنیاد فرهنگی آیت الله خامنه ای واقع درخیابان شریعتی این شهر افتتاح شد.
رئیس کمیته امداد امام نجف آباد  گفت: این نمایشگاه با بیش۴۰ غرفه شامل پوشاک، کفش، لوازم برقی، آجیل و خشکبار،صنایع دستی وخواروباربرای فروش بهاره برپا شده است.
فریدون ابراهیمی گفت:درشهرستان نجف آباد هفت هزارو ۷۰۰ خانوار تحت پوشش این نهاد زندگی می کنند که ۷۰درصد آنها زن سرپرست خانواده هستند.

نمایشگاه تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت.(تصویر تزیینی است)