شب شنبه هفته جاری، سر  و صدای وحشتناک یک عروسی در مرکز شهر نجف آباد، سر و صدای زیادی حداقل در بین همسایه ها ایجاد کرد. حوالی ۱ و نیم بامداد، وقتی شرکت کنندگان از «دنبال عروس» بر می گردند، بدون توجه به ساعت استراحت مردم، جشن مفصلی را با استفاده از انواع ترقه و […]

شب شنبه هفته جاری، سر  و صدای وحشتناک یک عروسی در مرکز شهر نجف آباد، سر و صدای زیادی حداقل در بین همسایه ها ایجاد کرد.

حوالی ۱ و نیم بامداد، وقتی شرکت کنندگان از «دنبال عروس» بر می گردند، بدون توجه به ساعت استراحت مردم، جشن مفصلی را با استفاده از انواع ترقه و فشفشه، وسط خانه های مردم برگزار می کنند.

کلی از خانواده ها که در میان آن ها چندین زن باردار نیز بوده اند، ترسیده و صبح فردا به این حرکت معترض می شوند.

یکی از این افراد گفت: «وقتی درب این خانه رفتیم، با بانوانی مواجه شدیم که وضعیت حجاب افتضاحی داشتند و  بعضاً از حرکت دیشب دفاع می کردند. البته خود داماد خیلی عذر خواهی کرد و گفت که کلی کاروان را در کوه و بیابان تاب داده تا سر و صدا ها را همان جا تمام کنند.»

یکی دیگر از شهروندان هم گفت: «ما که عروس و داماد را حسابی نفرین کردیم. خیلی ترسیدیم و لرزیدیم. به نظر من کار خوبی است که ماشین شرکت کنندگان در این گونه مراسم را برای چندین روز توقیف می کنند. ما که از این جور حرکت ها استقبال می کنیم.»

البته همزمان با این اتفاق، یکی از شهروندان نیز پیامکی را ارسال کرده بود و از سر و صدای زیاد جشن های میلاد امام رضا انتقاد کرده بود. شاید بنده خدا درگیر همین عروسی بوده است.