تسنیم: در این روزهای ماه محرم و به واسطه شیوع ویروس کرونا، سیدرضا نریمانی مداح سرشناس اصفهان با حضور در کوچه‌های شهر اصفهان و جلوی منازل شهدا اقدام به برپایی روضه کرده است.

عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر

تسنیم: در این روزهای ماه محرم و به واسطه شیوع ویروس کرونا، سیدرضا نریمانی مداح سرشناس اصفهان با حضور در کوچه‌های شهر اصفهان و جلوی منازل شهدا اقدام به برپایی روضه کرده است.

مجلس روضه شانزدهم محرم الحرام در کوچه شهید محسن حججی و شهید روح الله کافی زاده در نجف آباد اصفهان برگزار شد.

کافی زاده اولین و حججی آخرین شهدای مدافع حرم لشکر ۸ نجف اشرف محسوب می شوند که خانه پدری شان در نزدیکی هم قرار دارد.

نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر 6434607b 2315 4966 8f0f eb3d767a9ece 300x201

نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده

عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر

 

نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر fe481262 8c2f 4003 8dcf eed33c125423
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر acb1d273 de29 4245 b654 41a42cd86ba4
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر a9bf7dd3 9552 480f a47a e6c75fe0bc29
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر 6434607b 2315 4966 8f0f eb3d767a9ece
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر 942b168d 1217 44fe a3de e15c161b7b41
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر 30fd4210 9c30 459c a853 e4f6c19b8d6f
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر عزاداری در کوچه اولین و آخرین شهدای مدافع حرم نجف آباد+تصاویر 7afedce9 4116 4235 a015 40261532feba
نوحه خوانی نریمانی در کوچه شهیدان حججی و کافی زاده