هم زمان با سراسر کشور، مردم شهرستان نجف آباد نیز در نقاط مختلف، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را گرامی داشتند. گوشه هایی از این ویژه برنامه ها را می توانید از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا مشاهده کنید.

عزاداری فاطمیه در نجف آباد+تصاویر

هم زمان با سراسر کشور، مردم شهرستان نجف آباد نیز در نقاط مختلف، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را گرامی داشتند. گوشه هایی از این ویژه برنامه ها را می توانید از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی عکاس خبرگزاری ایمنا مشاهده کنید.

عزاداری فاطمیه در نجف آباد عزاداری فاطمیه در نجف آباد+تصاویر عزاداری فاطمیه در نجف آباد+تصاویر 1619864 300x200

عزاداری فاطمیه در نجف آباد

عزاداری فاطمیه در نجف آباد+تصاویر