ایسنا: نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عزم دستگاه قضا در محاکمه افرادی همچون اکبر طبری تاکید کرد: اکنون این موضوع برای مردم باورپذیر شده که عزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد راسخ است.

عزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد راسخ است

ایسنا: نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عزم دستگاه قضا در محاکمه افرادی همچون اکبر طبری تاکید کرد: اکنون این موضوع برای مردم باورپذیر شده که عزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد راسخ است.

ابوالفضل ابوترابی با اشاره به حواشی اخیر پرونده اکبر طبری و اقدامات اخیر رئیس قوه قضاییه در مبارزه با فساد و برخورد با دانه درشت‌ها گفت: اقدامی که آقای رئیسی انجام داد اقدامی فوق العاده بزرگ بود. هنگامی که مردم ملاحظه کنند دستگاه قضا در این گونه موارد هیچ ملاحظه و تفاوتی را قائل نیست امیدوار می‌شوند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: این که این مبارزه با فساد از خود دستگاه قضا آغاز شده امر اجرای عدالت را برای مردم باور پذیرتر می‌کند. به خصوص این که این اجرای عدالت اکنون در چنین سطحی در حال انجام است.

وی افزود: اجرای عدالت و مبارزه با فساد در این سطح اقدامی ارزشمند است که نتیجه آن در بلند مدت برای مردم ملموس تر می‌شود.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اکنون مردم شاهد این موضوع بوده و یک فضای امیدواری بیشتری شکل گرفته است. قوه قضاییه نباید از برخورد با دانه درشت‌ها هراسی داشته باشد. اکنون برای مردم باورپذیر شده که در دستگاه قضا عزم برای مبارزه با فساد راسخ است.

ابوالفضل ابوترابی عزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد راسخ است عزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد راسخ است                  3 300x199

ابوالفضل ابوترابی

عزم دستگاه قضا برای مبارزه با فساد راسخ است