به گزارش منابع خبری موثق تا این لحظه از شمارش آرای شورای شهر نجف آباد عضویت ناصر اکرامیان، محسن پور نمازیان، مجید پزشکی، مرتضی حاج صادقیان، جواد حجتی و مجتبی گودرزی در شورای شهر قطعی شده و با شمارش چند صندوق باقیمانده نیز آرای قطعی انتخابات طی ساعات آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد. […]

به گزارش منابع خبری موثق تا این لحظه از شمارش آرای شورای شهر نجف آباد عضویت ناصر اکرامیان، محسن پور نمازیان، مجید پزشکی، مرتضی حاج صادقیان، جواد حجتی و مجتبی گودرزی در شورای شهر قطعی شده و با شمارش چند صندوق باقیمانده نیز آرای قطعی انتخابات طی ساعات آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

 

نتیجه قطعی انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد اعلام شد