عضویت شش نفر در شورای شهر نجف آباد قطعی شد
عضویت شش نفر در شورای شهر نجف آباد قطعی شد

به گزارش منابع خبری موثق تا این لحظه از شمارش آرای شورای شهر نجف آباد عضویت ناصر اکرامیان، محسن پور نمازیان، مجید پزشکی، مرتضی حاج صادقیان، جواد حجتی و مجتبی گودرزی در شورای شهر قطعی شده و با شمارش چند صندوق باقیمانده نیز آرای قطعی انتخابات طی ساعات آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد. […]

به گزارش منابع خبری موثق تا این لحظه از شمارش آرای شورای شهر نجف آباد عضویت ناصر اکرامیان، محسن پور نمازیان، مجید پزشکی، مرتضی حاج صادقیان، جواد حجتی و مجتبی گودرزی در شورای شهر قطعی شده و با شمارش چند صندوق باقیمانده نیز آرای قطعی انتخابات طی ساعات آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

 

نتیجه قطعی انتخابات شورای اسلامی شهر نجف آباد اعلام شد