عقبۀ تدارکاتی لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم
عقبۀ تدارکاتی لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم
شهدای نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند62 در دشت جفیر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی بخش‌هایی از عقبۀ تدارکاتی لشکر8نجف‌اشرف را به تصویر کشیده است.

عقبۀ تدارکاتی لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم

شهدای نجف آباد: در این فیلم که اواخر اسفند۶۲ در دشت جفیر ضبط شده، مرحوم محمود اصفهانی بخش‌هایی از عقبۀ تدارکاتی لشکر۸نجف‌اشرف را به تصویر کشیده است.

در ابتدای فیلم، تعدادی از نیروها از جلوی دوربین اصفهانی فرار کرده و حاضر به مصاحبه نمی‌شوند.

در ادامه دوربین به سراغ انباری می‌رود که داخل آن مقادیری نان، مواد‌غذایی، ماست و میوه ذخیره شده و مرحوم محمدعلی نجفیان در این خصوص توضیح می‌دهد که اقلام مذکور از نقاطی مانند اصفهان، خمینی‌شهر، خرم‌آباد، نجف‌آباد و لنجان‌سفلی به رزمندگان اهدا شده.

مرحوم نجفیان پدر شهید حیدرعلی نجفیان که سال۹۹ فوت کرد، همچنین توضیح می‌دهد که غذا در (دانشگاه شهید چمران) اهواز پخت شده و به این نقطه انتقال داده می‌شود.

در بخش دیگری از فیلم، کامیون حامل غذا که به گفته اصفهانی، حامل بیش از چهار هزار غذا است، وارد منطقه شده و مرحله توزیع غذا بین تویوتاهایی که هر کدام از گردان یا واحدی آمده‌اند، آغاز می‌شود.

بخش پایانی فیلم هم به نمایش بخش توزیع آب اختصاص داده شده که طی آن تویوتاهای تانکردار، مخازن خود را از کامیونی که آب به منطقه آورده، پر می‌کنند.

در جلوی یکی از این تویوتاها، مرحوم میرزا محمد قوقه‌ای پدر شهیدان حسینعلی و محمدرضا قوقه‌ای دیده می‌شود.

تصاویر، تزیینی است.

مرحوم میرزا محمد قوقه ای از رزمندگان لشکر8 نجف اشرف

مرحوم میرزا محمد قوقه ای از رزمندگان لشکر۸ نجف اشرف

عقبۀ تدارکاتی لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم