عکاسی از تراژدی نابودی باغات نجف آباد
عکاسی از تراژدی نابودی باغات نجف آباد

طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد مساحت کل باغات این شهرستان در سال ۸۲ , ۵۲۳۰ هکتار بوده است که درسال ۹۳ به ۳۹۲۰ هکتار کاهش یافته است. مدیریت نامناسب در برداشت از منابع آبی،رشد جمعیت و شهر نشینی و تبدیل باغات به منازل مسکونی،تغییر روش زندگی و گرایش به شغلهای صنعتی و […]

طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نجف آباد مساحت کل باغات این شهرستان در سال ۸۲ , ۵۲۳۰ هکتار بوده است که درسال ۹۳ به ۳۹۲۰ هکتار کاهش یافته است. مدیریت نامناسب در برداشت از منابع آبی،رشد جمعیت و شهر نشینی و تبدیل باغات به منازل مسکونی،تغییر روش زندگی و گرایش به شغلهای صنعتی و مدرن،افزایش دما و تغییر اقلیم محیط زیست،کاهش ۱۵درصدی بارش و… از عمده دلایل از بین رفتن این باغات است. طبیعت به زبان گویا به ما میگوید یا روند یرخورد خود را با من تغییر دهید یا من ادامه حیات شما و همه موجودات زنده را پایان می دهم. امید است با تغییر فرهنگ مصرف و استفاده درست از منابع،بتوانیم پاسخگوی آیندگان باشیم.

منبع: ایمنا

عکس از:رضا قلیچ خانی