ایمنا: سخنگوی اورژانس استان اصفهان از فوت یک پسر بچه شش ساله بر اثر غرق شدگی در نجف آباد خبر داد.

غرق شدن پسر شش ساله در نجف آباد

ایمنا: سخنگوی اورژانس استان اصفهان از فوت یک پسر بچه شش ساله بر اثر غرق شدگی در نجف آباد خبر داد.

عباس عابدی افزود:  این حادثه که در استخر باغی واقع در جوزدان نجف آباد، پشت کشتارگاه دانیال رخ داد در ساعت ۱۹ و پنج دقیقه روز یکشنبه۱۲ مرداد۹۹ به مرکز اورژانس اصفهان اعلام شد.

(تصویر، تزیینی است)

غرق شدن غرق شدن پسر شش ساله در نجف آباد غرق شدن پسر شش ساله در نجف آباد               300x199

غرق شدن

غرق شدن پسر شش ساله در نجف آباد