همزمان با تغییر فرماندار جدید نجف آباد، یک دانش آموخته مقطع دکترای مرتبط با  حوزه روابط عمومی عهده دار مسئولیت این بخش شد ولی رصدی کوتاه در اخبار یک ماه اخیر پایگاه خبری فرمانداری، از وجود مشکلات زیاد فنی و حتی املایی در تنظیم اخبار  خبر می دهد.

غلط های املایی در اخبار فرمانداری نجف آباد+تصاویر

همزمان با تغییر فرماندار جدید نجف آباد، یک دانش آموخته مقطع دکترای مرتبط با  حوزه روابط عمومی عهده دار مسئولیت این بخش شد ولی رصدی کوتاه در اخبار یک ماه اخیر پایگاه خبری فرمانداری، از وجود مشکلات زیاد فنی و حتی املایی در تنظیم اخبار  خبر می دهد.

بیشتر اخبار فرمانداری بین دو تا چهار خط تیتر دارند  و نحوه تنظیم خبر به هیچ وجه با اصول خبرنویسی مطابقت ندارد. بدتر از این، برخی خبرها دارای غلط املایی نیز هستند مثل «نوع آوری» (نوآوری) و «پر ارج» (پر اجر).

از مهمترین ارگان شهر که وظیفه اش نظارت بر دیگر دستگاه ها است، انتظار بیشتری می رود. البته باید به این نکته اذعان داشت که سال ها است که روابط عمومی ادارات نجف آباد، کار چندانی در حوزه اطلاع رسانی و انتشار اخبار خود انجام نداده اند.

در این میان تنها برخی ارگان ها مانند شهرداری، تربیت بدنی و نماینده مجلس و تا حدودی هم جهاد و ارشاد بهتر از بقیه بوده اند ولی همچنان تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله دارند.

فرمانداری نجف آباد غلط های املایی در اخبار فرمانداری نجف آباد+تصاویر غلط های املایی در اخبار فرمانداری نجف آباد+تصاویر               211x300

فرمانداری نجف آباد

غلط های املایی در اخبار فرمانداری نجف آباد+تصاویر