غوره دادن درخت انگور در پاییز در دهق نجف آباد
غوره دادن درخت انگور در پاییز در دهق نجف آباد

درخت انگوری شش ساله برای دومین بار در منزلی در روستای دماب شهر دهق شهرستان نجف آباد میوه داد. رضا حسنی گفت: این درخت که در تابستان امسال ۶۰ کیلوگرم انگور داده بود اکنون دوباره به بار نشسته و حدود ۵ کیلوگرم غوره ( ۱۵ خوشه) داده است. وی علت این امر را آبیاری به […]

درخت انگوری شش ساله برای دومین بار در منزلی در روستای دماب شهر دهق شهرستان نجف آباد میوه داد.
رضا حسنی گفت: این درخت که در تابستان امسال ۶۰ کیلوگرم انگور داده بود اکنون دوباره به بار نشسته و حدود ۵ کیلوگرم غوره ( ۱۵ خوشه) داده است.
وی علت این امر را آبیاری به موقع و کود مورد نیاز بیان کرد.

منبع: خبرگزاری صدا وسیما