فتوکلیپ رشادت سربازان سلامت در جبهه مقدم مبارزه با کرونا، بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد

فتوکلیپی در تقدیر از کادر بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد+فیلم

فتوکلیپ رشادت سربازان سلامت در جبهه مقدم مبارزه با کرونا، بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد

قرنطینه کرونا در نجف آباد فتوکلیپی در تقدیر از کادر بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد+فیلم فتوکلیپی در تقدیر از کادر بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد+فیلم photo 2020 03 11 05 24 01 300x200

قرنطینه کرونا در نجف آباد

فتوکلیپی در تقدیر از کادر بیمارستان فاطمه زهرا نجف آباد+فیلم