صدا و سیما: شرکت جهان ابریشم سپاهان در نجف آباد، موفق به ساخت اولین دستگاه فرآوری الیاف ساقه درخت موز در کشور شده است.

فرآوری الیاف ساقه درخت موز در نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: شرکت جهان ابریشم سپاهان در نجف آباد، موفق به ساخت اولین دستگاه فرآوری الیاف ساقه درخت موز در کشور شده است.

این دستگاه، ضایعات دورریختنی ساقه درخت موز را به الیافی قابل استفاده در صنایعی مانند تولید طناب شناورها، منسوجات طبیعی، گونی بافی و تولید البسه خاص و گران تبدیل می کند. این دستگاه که می تواند طی ۱ ساعت حدود ۱تن الیاف تولید کند، در دو نوع تک و سه فاز قابل ساخت بوده و برای طراحی اش حدود ۱۵ میلیون تومان سرمایه گذاری شده است.

درخت موز فرآوری الیاف ساقه درخت موز در نجف آباد+فیلم فرآوری الیاف ساقه درخت موز در نجف آباد+فیلم                 300x225

درخت موز

فرآوری الیاف ساقه درخت موز در نجف آباد+فیلم