سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نجف آباد، اعلام کرده که تمامی علاقه مندان از جمله مسئولین هیئات های مذهبی، جامعه مبلغین و سایر تشکلهای فرهنگی و دینی می توانند در قالب طرح «طواف»، طرح های خود برای کاهش آسیب های اجتماعی را ارائه داده و در صورت انتخاب طرح شان، از جایزه نقدی بهره مند شوند.

فراخوان ارائه طرح برای کاهش آسیب های اجتماعی

سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نجف آباد، اعلام کرده که تمامی علاقه مندان از جمله مسئولین هیئات های مذهبی، جامعه مبلغین و سایر تشکلهای فرهنگی و دینی می توانند در قالب طرح «طواف»، طرح های خود برای کاهش آسیب های اجتماعی را ارائه داده و در صورت انتخاب طرح شان، از جایزه نقدی بهره مند شوند.

این طرح ها بایستی در پنج حوزه خانواده، اعتیاد، مفاسد اخلاقی، بیکاری و حاشیه نشینی، حداکثر تا ۱۲ بهمن۹۹  طبق شیوه نامه اعلام شده، ارسال گردد. گفته شده به برگزیدگان استانی و کشوری این طرح جوایزی مانند ۱۰ میلیون تومان وجه نقد تعلق خواهد گرفت.

کسب اطلاعات بیشتر در کانال  http://eitaa.com/tabnajaf1440

آسیب های اجتماعی فراخوان ارائه طرح برای کاهش آسیب های اجتماعی فراخوان ارائه طرح برای کاهش آسیب های اجتماعی                300x187

آسیب های اجتماعی

فراخوان ارائه طرح برای کاهش آسیب های اجتماعی