بنیاد شهید نجف آباد با انتشار اطلاعیه ای از تمامی فعالین فضای مجازی که در حوزه ایثار و شهادت کار می کنند، دعوت به همکاری و تعامل کرده است.

فراخوان بنیاد شهید نجف آباد برای فعالین مجازی

بنیاد شهید نجف آباد با انتشار اطلاعیه ای از تمامی فعالین فضای مجازی که در حوزه ایثار و شهادت کار می کنند، دعوت به همکاری و تعامل کرده است.

فراخوان بنیاد شهید نجف آباد فراخوان بنیاد شهید نجف آباد برای فعالین مجازی فراخوان بنیاد شهید نجف آباد برای فعالین مجازی                     225x300

فراخوان بنیاد شهید نجف آباد

فراخوان بنیاد شهید نجف آباد برای فعالین مجازی