یادمان شهدای نجف آباد، ضمن تقدیر از تمامی خیرین و شهروندانی که با کمک های نقدی خود در شب اربعین و سه شب آخر ماه صفر امسال، زمینه آزادی 9 زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کردند، از فراخوان اردوی جهادی به مقصد یکی از روستاهای محروم خبر داده است.

فراخوان یادمان شهدای نجف آباد برای اردوی جهادی

یادمان شهدای نجف آباد، ضمن تقدیر از تمامی خیرین و شهروندانی که با کمک های نقدی خود در شب اربعین و سه شب آخر ماه صفر امسال، زمینه آزادی ۹ زندانی جرایم غیرعمد را فراهم کردند، از فراخوان اردوی جهادی به مقصد یکی از روستاهای محروم خبر داده است.

در بخشی از این اطلاعیه آمده: گروه جهادی شهید محسن حججی، وابسته به یادمان جهت خدمت رسانی به نیازمندان روستایی، دومین اردوی جهادی خود را آغاز نموده است. لذا علاقمندان به مشارکت در این کار خیر می توانند کمکهای نقدی خود را به شماره کارت ۵٠۴١٧٢١١١١٣٣٧٧۴٨ نزد بانک رسالت به نام یادمان شهدای نجف آباد واریز نموده و فیش آن را به شماره ۰۹۲۱۴۹۳۶۰۸۶ جهت مصرف در اردوی جهادی ارسال نمایند.

تصاویر و عملکرد مربوط به این فعالیت جهادی، در آینده منتشر خواهد شد.

یادمان شهدا نجف آباد

یادمان شهدا نجف آباد

فراخوان یادمان شهدای نجف آباد برای اردوی جهادی