با انعقاد قرارداد با شرکت های رنو و پژو  در پسا برجام توانستیم خیلی از مشکلات کارگری این دو شرکت فرانسوی را حل کنیم.

فرانسه را نجات دادیم

با انعقاد قرارداد با شرکت های رنو و پژو  در پسا برجام توانستیم خیلی از مشکلات کارگری این دو شرکت فرانسوی را حل کنیم.

خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی عنوان کرد: واردات ایران از فرانسه به حدی زیاد بود که این شرکت ها علاوه بر فرار از خطر ورشکستگی، شاهد افزایش صد درصدی ارزش سهام خود بودند. فرانسوی ها به بهره خود از برجام رسیده اند ولی ما هنوز چیزی از آن ها ندیده ایم.

ابوترابی با اشاره به تقسیم کار آمریکا و اروپا در جریان مذاکرات هسته ای و در فضای پسا برجام، گفت: در این تقسیم بندی اروپایی ها همچون هویج و آمریکایی ها همچون چماق بودند که هر دو به نوعی دنبال منافع خود بودند.

وی افزود: فرانسوی ها الآن نیز وارد بازی آمریکا شده اند. انتظار داریم پای تعهدات امضاء شده خود بایستند و وارد خطوط قرمز ما همانند حوزه هایی مانند توان موشکی ایران نشوند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

فرانسه را نجات دادیم