سال ها است که کارشناسان از تعدد بی دلیل شعب بانکی و لزوم کاهش آن ها گفته اند و دولت و مجلس در مقاطع مختلف، وعده هایی در این خصوص داده اند ولی در عمل کار چندانی انجام نشده است.

فرصتی برای حذف بانک های زیادی

سال ها است که کارشناسان از تعدد بی دلیل شعب بانکی و لزوم کاهش آن ها گفته اند و دولت و مجلس در مقاطع مختلف، وعده هایی در این خصوص داده اند ولی در عمل کار چندانی انجام نشده است.

حالا که متاسفانه در اغتشاش های اخیر، برخی شعب بانکی به کلی نابود شده اند و بقیه شعبه ها عهده دار خدمات رسانی به مشتریان شان شده اند، بد نیست دولت به جای صرف میلیاردها تومان برای بازسازی و تجهیز شعب تخریب شده، این پول را صرف پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در حوزه هایی مانند تولید و ازدواج کند.

البته اگر در منطقه ای تعداد شعب بانکی کم است و مردم در این شرایط به زحمت افتاده اند، قضیه فرق می کند و باید فکری به حال این شرایط کرد ولی خیلی جاها، حذف شعب تخریب شده خلل چندانی در روند خدمت رسانی به مردم وارد نکرده و همین امر نشان می دهد که بهتر است در راستای کاهش بودجه جاری کشور و صرفه جویی بیشتر، این شعب را حذف کرد.

آتش زدن بانک فرصتی برای حذف بانک های زیادی فرصتی برای حذف بانک های زیادی            300x151

آتش زدن بانک